Hälsonytt

Hälsa för en person behöver inte alls innebära automatisk hälsa för den andre. Vissa gemensamma hållpunkter för att som människa må så bra som möjligt finns förstås för de flesta människor, men exakt hur dessa ser ut och hur de påverkar varandra, det ser olika ut från person till person.

Comments are closed.