Vad man kallar för näringsliv

I Sverige finns det flera olika kategorier för vad man kallar för näringsliv, dessa är bland annat tillverkningsindustri, naturbruk, handel och nöjesindustrin. Inom tillverkningsindustrin ingår bland annat förädlingsindustrin, den industri som skapar produkter av råvaror. Det kan handla om metall, trä och plast men även fordonsindustrin ingår här. Inom naturbruk ingår de verksamheter där människor använder eller på något sätt vårdar djur eller organismer som fiske och vatten. Några yrkesgrupper som ingår här är bland annat djurskötsel, jordbruk, viltvård och fiske.

Comments are closed.