Internet i telefonen

Kanske har de flesta som använder sig av en smartphone viss rutin på att också använda internetmöjligheterna som kommer med dessa. Det finns en rad funktioner och appar som gör det enklare att komma åt information eller sociala medier via telefonen och det är långt ifrån ovanligt att man byter ut en del av tiden man lagt vid en dator till tid man använder internet via sin telefon.

Statistik

En hel del statistik visar att vi använder mobilt internet i högre grad än vad vi tidigare gjort och det kanske inte är så oväntat att de mest frekventa användarna av mobilt internet är personer i åldern 16-19 år. Även om det finns en viss skillnad mellan olika åldersgrupper, är andelen dagliga användare av mobilt internet störst i åldrar mellan 12-45 år. De mellan 36-45 är minst frekventa användare i detta urval med 67 % dagliga internetanvändare. Dock är den yngsta gruppen, 12-15 år, inte långt därifrån med 72 %. Kanske är detta en av förklaringarna till varför så stora investeringar görs på mobiltrafik och e-handel för smartphones. Det finns helt enkelt en stor marknad för den som tar sig in i telefonens domäner och erbjuder webbutiker som skalats för telefonanvändare.

Comments are closed.